Finanse-księgowość

 • Przestrzenie
 • Okresy finansowe
  • Zamykanie globalne
  • Zamykanie w wybranej aplikacji
  • Zamykanie roku finansowego
 • Automatyczne księgowanie
  • Faktury sprzedaży
  • Dostawy
  • Listy płac
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Zakup z obiegu dokumentów
  • Inne
 • Wielowalutowość
 • Różnice kursowe w koncie wg ceny średniej
 • Rozrachunki „Przeciągnij i upuść” a najlepiej „Nic nie rób”
 • Statusy rozrachunków (Wielopoziomowe monity)
 • Wielopoziomowe rozksięgowywanie kosztów (czwórki na piątki)
 • Rejestry płatności.
  • Eksport Elixir.
  • Specyfikacje płatności
  • „Zobacz fakturę do tego przelewu”
 • Import wyciągów bankowych (pliki MT940)
 • Delegacje i zaliczki „Zrób to sam”
 • Zmiana daty obowiązku podatkowego
 • Data obowiązku podatkowego przy zakupie i sprzedaży
 • „Errata” do rejestrów VAT
 • Naliczanie odsetek
 • Wspólna ze wszystkimi modułami kartoteka kontrahentów
  • Wiele kont księgowych jednocześnie (Dostawca, Odbiorca, Agencja celna itp.)

 Środki Trwałe

 • Automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych wg wybranej metody
 • Równoległe naliczanie odpisów wg różnych zasad
  • podatkowo
  • bilansowo
 • Automatyczna dekretacja w FK

 Plany Pracy

 • Konfrontacja w jednym miejscu
 • Informacja o nadgodzinach (różnica RCP/Harmonogram)
 • Kontrola Harmonogram/Norma miesięczna pracownika
 • Prezentacja całego okresu pracy równoważnej pracownika na raz
 • Plan pracy działu
 • Plan pracy pracownika
 • Inne

 Moduł Raporter

 • Około 150 raportów standardowych, dostarczanych wraz systemem.
 • Około 50 operacji standardowych, ułatwiających pracę codzienną.

 Panel

 • Redukcja kosztów zakupu licencji

 • Brak dostępu do jakichkolwiek funkcji systemu – poufność danych

 CRM

 • Zdarzenia
  • Komentarze
  • Załączniki
  • Wnioski
  • Obserwatorzy (monitoring zasubskrybowanych rodzajów zdarzeń)
  • Uczestnicy
 • Zadania
  • Wykonawca
  • Terminy
  • Status zadania
  • Historia
  • Kalendarz (plan pracy) wykonawcy zadania
 • Kontakty
  • telefony
  • mail
  • dowolne inne
 • Promocje
 • Powiadomienia mailowe

 Obieg dokumentów

 • Dokumenty w postaci PDF
 • Skanowanie wprost z aplikacji, import z pliku
 • Akceptacje bezpiecznym podpisem cyfrowym
 • Przypisanie kosztów na właściwe konta na etapie opisywania dokumentu
 • Archiwa dokumentów
 • Przemieszczenia
 • Oryginał/Awizo dokumentu
 • Załączniki do dokumentu
 • Własne certyfikaty

 ERP

 • Zintegrowany magazyn wysokiego składowania
 • Wyróżniki
 • Dynamiczne opakowania
 • Komplety i zamienniki
 • Atesty i certyfikaty
 • Wielojęzyczność
 • Emisja dokumentów elektronicznych
 • Integracja z CRM
 • Kontrola jakości materiałów na wejściu
 • Integracja z Obiegiem dokumentów
 • Zaawansowana kontrola dostępu
 • Od odbiorców
  • Polecenia pakowania
 • Do dostawców
 • Wewnętrzne
 • Kooperacyjne
 • Reklamacje
 • Warunki handlowe
  • Cena towaru dla grupy kontrahentów (grupy zakupowej)
  • Rodzaje ceny (sprzedaży, zakupu, inne)
  • W złotych i w walutach
  • Okres obowiązywania
  • Grupy rabatowe. Rabatowanie proceduralne
 • Kody obce (wg dostawców i odbiorców)
 • Polecenia wydania towaru
 • Obsługa czytników kasowych kodów kreskowych
 • Kasy fiskalne
 • Koszty płatniczych operacji terminalowych
 • Ceny brutto
 • Zlecenia produkcyjne. Wiele produktów na jednym zleceniu.
 • Punkty kontrolne
 • Operacje technologiczne.
 • Materiały do operacji
 • Półprodukty schodzące i wchodzące do operacji
 • Cenniki do zlecenia w złotych i walucie
 • Wsparcie dla kooperacji (zamówienia, lista materiałów dla kooperanta)
 • Praca na rzecz zlecenia lub brygady
 • Taryfikatory kosztów operacji
 • Operatorzy z modułu kadrowego
 • Odniesienie do karty (operacji) technologicznej
 • Materiały zużywane w operacji.
 • Porównanie technologia/realizacja
 • Półprodukty schodzące i wchodzące
 • Składnica tworzonych ad hoc (dla bardziej zaawansowanych użytkowników) zapytań w języku SQL
 • Łatwe wyszukiwanie
 • Możliwa subskrypcja zapytań z innych systemów (Softmark)
 • Zapis do Excela
 • Prezentacja wyników w postaci graficznej (wykresy)
 • Prezentacja w postaci tabeli przestawnej (Pivot)
 • Dostępne w każdej aplikacji